Pedagogiska lärmiljöer

Rumskoncept-miljöer på förskolan

Bygg och konstruktionsmiljö
Utforska kring teknik och matematiskt tänkande

Ljudmiljö
Dans, musik, och drama och ljudexperimenterande miljö

Ljusmiljö
Laborativ miljö kring naturvetenskap, ljus och genomskinlighet

Ateljé /verkstadsmiljö
Mångfald av material och uttryck av flera språk

Sand och vattenmiljö
Naturvetenskaplig , matematisk och laborativ miljö

Språk & digitalmiljö
Kommunikation, utveckla intresse för skriftspråk, symboler och bild

Miljö för avskildhet
Eftertanke, reflektion, vila och läsa

Uppdaterad: