Barnråd

Varje avdelning får en inbjudan till barnrådet med frågor som de diskuterar på avdelningarna. Två representanter från varje avdelning går på barnrådet, där får de berätta vad som diskuterats på avdelning. Svaren sammanställs i ett protokoll med bilder som sätts upp på varje avdelning.

Frågor som vi har haft

  • Vilka platser tycker du om att vara på på förskolan?
  • Vad skulle du vilja ha att äta?
  • Tycker du att det finns någon plats på förskolan där det känns läskigt eller otryggt att vara?
  • Tycker du att det finns någon situation på förskolan då det känns läskigt eller otryggt?
  • Vilka grönsaker vill du ha till maten på förskolan? Hur vill du att de ska serveras?
  • Vilket pålägg vill du ha till mellanmål?
  • Hur är man en bra kompis?
  • Vad vill ni ha ute på gården?
Uppdaterad: