Granen

På avdelning Granen går barn i åldern 2-5 år.

Alla barn ska lyckas, därför anser vi det är viktigt att barnens starka sidor lyfts fram. Vi har en tydlig struktur på verksamheten med ramar som skapar en lugn och trygg miljö. Vi lägger stor vikt vid språk och kommunikation för att skapa en god grund för det sociala samspelet. 

Uppdaterad: