Kontakt

Biträdande förskolechef
Linda Törnqvist

Ansvarig för förskolorna Opalen och Järlåsa. 

Björken

Granen

Rönnen

Tallen

16 mars 2018