Kontakt

Biträdande förskolechef
Linda Törnqvist

Ansvarig för förskolorna Opalen, Järlåsa och Västra Stenhagen. 

16 mars 2018