Om förskolan

Opalen förskola ligger i Stenhagen med närhet till Stenhagenskolan. Förskolan ligger nära ett skogsområde, som vi ofta besöker. I området finns även ett bibliotek som vi ofta besöker. Förskolan använder även skolgården som ligger intill förskolan, där finns klätterställningar, gungor, fotbolsplan och isbana på vintern. Utemiljön är inspirerande och grönskande med lekredskap, cykelslinga och rabatter med barnens odlingar. Förskolan arbetar medvetet för hållbar utveckling.

Förskolan består av fem avdelningar, Björken är en småbarnsavdelning med barn i åldern 1-2 år, Granen, Tallen och Rönnen har barn i åldrarna 2-5 år.  På Eken går de äldsta barnen, som fyller 6 år. Förskolan har ett eget tillagningskök med en anställd kokerska.

Lokalerna är funktionella och varje avdelning har flera egna större och mindre rum. Pedagogerna samarbetar kring öppning och stängning vilket gör att barnen känner igen alla som arbetar på förskolan samt att det ökar barnens trygghet och trivsel.

Förskolans öppettider är mellan kl.06:30 -17:45.